Tak, jak má internet nepřeberné množství pozitiv, má samozřejmě i svá rizika a negativa. K těmto rizikům bychom neměli být lhostejní a při každodenním používání internetu bychom je měli mít na paměti. Prevence je totiž nejlepším způsobem, jak se nestát obětí zneužití na internetu, které je v dnešní době na denním pořádku.

Velké množství informací
Hledat na internetu konkrétní informaci může být občas jako hledat jehlu v kupce sena. Internet je neuvěřitelně obrovský prostor plný informací. Při hledání informací je tedy nutné svůj hledaný výraz vždy co nejpřesněji specifikovat, protože jinak bychom hledáním na internetu mohli nakonec strávit více času, než hledáním informací třeba v knihovně.

Nedůvěryhodné informace
Není vhodné věřit na 100% nepodloženým informacím, které jsme na internetu vyhledali anebo které se k nám nějakým způsobem dostaly. Je obecně známo, že existuje mnoho webů, které záměrně šíří nepravdivé informace, kterým může široká veřejnost jednoduše uvěřit. Na základě těchto nepravdivých informací mohou vznikat konflikty a může to mít katastrofální dopad na společnost. Proto si dávejte velký pozor z jakého zdroje čerpáte a berte veškeré informace z internetu s menší rezervou.

Riziko zneužití osobních údajů
Aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, tak na internetu volně zadáváme spoustu osobních údajů, které bychom v reálném životě mnohdy jen tak někomu nepodali. Dávejte si tedy velký pozor, kam a jaké informace o své osobě podáváte. Zneužití osobních informací je velice častým nešvarem internetu.
 
 
Nabourání soukromí
V dnešní době je spoustu lidí, kteří jsou schopni se vám nabourat do osobního profilu na Facebooku, nebo třeba na e-mail, či přímo do počítače. Dávejte si pozor, kde se přihlašujete ke  svým soukromým profilům. Volte si dostatečně bezpečná hesla a pravidelně si je měňte. Pokud jste někde na večírku a nechcete, aby o tom nikdo věděl, zvolte si dostatečné soukromí na svém profilu na Facebooku, třeba tak, že bez vašeho svolení na vašem profilu nebude nikdo moci sdílet fotky s vámi.

Kyberšikana
Stát se obětí kyberšikany není nic těžkého. Dávejte si pozor, komu posíláte své soukromé a intimní fotografie, může se totiž stát, že dotyčný člověk využije tento materiál ke svému vlastnímu obohacení a vašemu poškození.