Optimalizace stránek pro vyhledávače (neboli také SEO), jsou faktory a metody, díky kterým vyhledávače umisťují webovou stránku při výsledcích vyhledávání na lepší pozice.
Společnosti, které vyvíjejí vyhledávače, investují nemalé finanční prostředky do tvorby různých algoritmů, díky kterým dochází k seřazení webových stránek ve výsledku vyhledávání podle relevance a důvěryhodnosti.notebook s webem
Čím výš se vaše webová stránka dokáže umístit, tím m je pravděpodobnost organické návštěvnosti vyšší. Tato organická návštěvnost je velice důležitá, neboť právě díky ní dochází k zvyšování návštěvnosti bez placených propagací. Organická návštěvnost je jedním z hlavních faktorů, díky kterým se určuje i hodnota určité webové stránky.
Všechny SEO faktory, můžeme rozdělit do dvou základních kategorií – in page a off page. Mezi základní činitele patří dodržování velikosti nadpisů a podnadpisů, zvýrazňování důležitých informací v textu, nebo meta description jednotlivých článků a rubrik. Chybět nesmí ani atribut alt u použitých obrázků. Vliv na čitelnost má i používání odrážek a krátkých a stručných vět.
Jak již bylo zmíněno, dalším důležitým faktorem je důvěryhodnost stránek. Čím více vaši stránku vyhledávače vnímají jako důvěryhodnou a informačně hodnotnou, tím výš bude umístěna. Zvýšit důvěryhodnost můžete především originálním a jedinečným obsahem. Dále hraje vliv i používání odkazů. Nejenže se hodností odkazy, které odkazují na vaši stránku, ale také ty, které jsou i z vaší stránky ven.notebook na stole
Nicméně při budování sítě zpětných odkazů buďte opatrní. Sice platí, že byste měli na svoji stránku odkazovat například v diskusních fórech, nebo různých komentářích, nicméně nikdy to nesmí sklouznout ke spamu. Pokud by to vyhledávače vyhodnotili jako spam, bude váš web penalizován a může začít být vyhledávači přehlížen. Díky tomu byste mohli dosáhnout kontraproduktivního výsledku.