Co rozumíme pod pojmem EPS

EPS jsou drobné kuličky, které vznikají procesem spojování dvou základních polymerů – styrenu a pentanu. Styren tvoří základní profil struktury materiálu, pentan je do směsi přidáván pouze jako změkčující činidlo řádově do sedmi procent obsahu. Obě látky se sice volně v přírodě nevyskytují, ale primárně nezpůsobují žádné významné škody životnímu prostředí, a dokonce se mohou spalovat i ve spalovnách domovního odpadu. Z pěnového polystyrenu se vyrábí i některé obaly na potraviny, protože při kontaktu s nimi při běžné pokojové teplotě nedochází k významné kontaminaci. Problematický je pouze v případě zahřívání nad vyšší teplotu, než je 40 stupňů celsia, kupříkladu v mikrovlnné troubě, nebo při běžném spalování např. na venkovním ohništi.obývací pokoj
Největší pozitivní vlastností kuliček EPS je tepelná izolace. Obsahují totiž významné množství vzduchu uvnitř molekul polymeru, dokonce až téměř 97 procent. Polystyren tedy tvoří pouhá tři procenta z celkového objemu hmoty. Vzduchové bublinky uvnitř polymeru vedou teplo jen minimálně, a naopak jej spíše od sebe odráží, což se projevuje příjemným pocitem tepla při vzájemném kontaktu. Izolační vlastnosti polystyrenu se využívají i ve stavebnictví a jistě si vybavíte i další příklady, kde se jako výborný tepelný a elektrický izolant uplatní.nepohodlné křeslo
Kuličky EPS jsou dosud nejlepší forma výplně sedacích vaků a pytlů Beanbag, která je na trhu k dispozici. Kuličky sice časem ztrácí svůj objem neustálým stlačováním a po určité době se musí výplň vyměnit, ale to není tak často, a hlavně se nejedná o nákladnou záležitost. Výhodou tohoto způsobu posezení je hlavně nesmírné pohodlí, kterého lze jen stěží dosáhnout na běžné sedací soupravě, a dokonce i v pohodlném „ušáku“. Materiál se totiž velmi dobře přizpůsobí tvaru lidského těla a máte tak jedinečnou příležitost dokonale relaxovat ochablé nebo namožené svalstvo.