Pokaždé, když přijdete do práce, musíte svůj příchod označit. Dříve k tomuto účelu sloužily takzvané píchačky. Byly to hodiny, která vám po zastrčení vaší docházkové kartičky na ni natiskly aktuální čas. Byly obvykle hned u vchodu, u budky hlídače, který zároveň fungoval jako dozor a kontrola, že zaměstnanci hodiny skutečně používají poctivě, a nepřidávají si hodiny například tím, že by si označili příchod a odešli, nebo že by si neoznačili odchod, když odchází.počítání mzdy z docházky

Dnes již technologie samozřejmě pokročila, a označování příchodu a odchodu probíhá pomocí elektronických systémů. V přívěsku na klíče nebo v zaměstnanecké kartičce je čip, pomocí kterého se otevírají dveře. Systém zároveň zaznamená data o příchodu zaměstnance a uloží je do databáze. Při odchodu se uplatní ten samý princip. Bez použití čipu se dveře neotevřou, takže není možné s docházkou podvádět.

Samozřejmě v některých profesích, jako jsou například kopáči a jiní dělníci spravující silnice, je tento způsob nemožný. Zde tedy nezbývá nic jiného, než aby vedoucí použil tužku a papír a vše poctivě zaznamenal. Zde je právě důležitá jeho poctivost. Je potřeba, aby zaznamenal vše skutečně tak, jak to je, a nedával některému zaměstnanci více hodin například proto, že je to jeho kamarád.

Proč je ale tak důležité tuto evidenci vést? Především slouží k tomu, aby měl zaměstnavatel přehled, zda pracovník dodržuje pracovní smlouvu a odpracovává skutečně sjednaný počet hodin. Dále to slouží mzdovému oddělení k tomu, aby mohli správě vypočítat výplatu. Nikdo tak totiž nemůže říci, že měl více hodin, než tomu ve skutečnosti je.

V neposlední řadě se tak může odhalit i dlouhodobá neomluvená absence, kdy zaměstnanec například nechodí pravidelně do práce. To samozřejmě coby porušení pracovní smlouvy může být důvod k okamžité výpovědi.kontrola docházky

Zaměstnanec má také jistotu, že dostane za svou práci skutečně zaplaceno, a má možnost si to zkontrolovat, neboť evidence docházky je mu kdykoliv přístupná. Je tedy vidět, že se jedná o nezbytné opatření, které předchází mnoha problémům.